Ziņas

Kaķu māja

Kaķu nams

Kaķu mājaKaķu nams ir ēka, kas atrodas Vecrīgas centrālajā daļā, kas tika uzbūvēta 1909.gadā pēc arhitekta F.Šeffela projekta velīnā racionālā moderna stilā.

Abi kaķi atrodas simetriski viens otram un rotā ēkas torņus virs Meistaru – Mazās Smilšu un Meistaru – Zirgu ielu krustojuma.

Centrālā ēkas fasāde atšķiras ar simetrisko kompozīciju, pa vidu to rotā ērgļa ar izlaistiem spārniem attēlojums, kurš ir gatavs aizlidot.

Īpašnieks būvi ļoti steidzinājis, jo bijis sastrīdējies ar rāti. Mūrniekmeistars J.Ozoliņš atceras, ko stāstījis būvkalēju meistars P.Laumanis. Viņu bija nolīguši par 25 rbļ. gabalā uzlikt kaķus uz jumta. Otro kaķi licis vakarā, jo svētdienās nedrīkstēja strādāt (tad pat no jumta varējuši noraut), tāpēc arī katrs kaķis skatās uz savu pusi. Par kaķu kalēju varētu uzskatīt A.Bormani no mazās Ģildes. Lielā Ģilde ar kaķiem nav bijusi apmierināta, iesūdz namīpašnieku tiesā, jo kaķi saslējuši astes kā uz pašu nelabo. Prāvu pārtauc I Pasaules karš. Kaķus no jauna vara izkala Ināra Gulbe un Vilnis Zibenis 1982.g.

Pastāv sena leģenda, kas vēsta par to, ka bagāts latviešu tirgotājs un namīpašnieks Blumers netika uzņemts Rīgas Lielajā ģildē un tik ļoti apvainojās, ka uz sava nama jumta uzlika ļoti ekspresīvas kaķu skulptūras ar izliektām mugurām, kuru astes tika pavērstas pret Lielās Ģildes ēku, tādējādi nepārprotami paužot savu attieksmi pret šo tirgotāju apvienību, kas tika uzstādītas uz viņa mājas torņiem. Viduslaiku cietokšņa noskaņā veidotais Kaķu nams papildināts ar krāsām no jūgendstila paletes, kas visā pilsētā ienesa krāsainību un romantiku, bet šajā gadījumā arī sarkasma toni.

Viduslaiku noskaņā veidotajā nama fasādē iekombinēti atsevišķi jūgendstila dekoratīvie motīvi, īpaši portālā. Viens no portāliem rotāts ar jūgendstilam raksturīgajiem maskaroniem.